บริษัท วี ซี คอนโทรล มาติก จำกัด จำหน่ายและรับติดตั้ง Robot สะดวกใช้งานง่าย สินค้าของ Borunte Swing Arm 6 Axis , FESTO Linear 6 Handling System ในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด รวมถึง Servo Motor , Inverter ,PLC

อีกทั้งทางบริษัทเป็นผู้รับออกแบบ ให้คำปรึกษา ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้กับโรงงานชั้นนำ ของเมืองไทย โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

ประโยชน์และความสามารถของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก ซึ่งการนำหุ่นยนต์เข้าใช้งานแทนมนุษย์นั้น ทำให้ลดบทบาทมนุษย์ให้น้อยลง สามารถแบ่งประเภทตามความสามารถของหุ่นยนต์ได้

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการ ด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิต ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงงาน เข้าไปทำได้ ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็ว และแม่นยำในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงาน ด้านอุตสาหกรรม

ASEAN ROBOT Co.,LTD.
VC Control Matic Co., Ltd. sells and installs robots, easy to use, products of Borunte Swing Arm 6 Axis, FESTO Linear 6 Handling System in all types of industries including Servo Motor, Inverter, PLC.

In addition, the company is a design consultant in various industrial factories for the leading factories in Thailand. With a team with more than 15 years of experience